Інклюзивна освіта

Інклюзивне навчання — система освітніх послуг, гарантованих державою, що базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються  в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість.

Жодна дитина не має відчувати себе іншою та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів – це головне завдання інклюзії.

https://mon.gov.ua/ua/tag/inklyuzivne-navchannya#

У нашому закладі організовано 3 інклюзивних класи: перший клас – 2 учнів, четвертий клас – 1 учень, 5 клас – 1 учень.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСІВ
Алгоритм створення інклюзивного класу:

 1. Батьки дитини з ООП звертаються до закладу освіти, пишуть заяву та додають до неї витяг ІРЦ про комплексну оцінку дитини.
 2. Керівник закладу освіти дає подання до органу управління освітою щодо погодження організації інклюзивного навчання в його закладі.
 3. Орган управління освітою дає лист-погодження або наказ про це.
 4. За необхідності в штатний розпис закладу потрібно внести зміни, наприклад, ввести додаткові ставки асистентів вчителів чи вчителів-дефектологів.
 5. Керівник закладу освіти видає наказ щодо створення класу або класів з інклюзивним навчанням, щодо затвердження положення про команду психолого-педагогічного супроводу в закладі освіти, про склад цієї команди.

Нюанси створення інклюзивного класу:

Відповідно до пункту 1 статті 20 закону “Про освіту”, заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні або спеціальні групи і класи для навчання дітей з ООП. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків (інших законних представників) інклюзивна група або клас утворюється обов’язково.
Для учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах, на підставі письмового звернення батьків (інших законних представників) можуть створюватися інклюзивна або спеціальна група продовженого дня. Детальніше про це можна прочитати в Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних ЗЗСО (наказ МОН від 25 червня 2018 року №677).
Щоб утворився інклюзивний клас, необхідно, аби батьки написали заяву в школі та подали витяг ІРЦ про комплексну оцінку розвитку дитини. Якщо в батьків є тільки витяг від лікарсько-консультативної комісії, то це не є підставою для організації інклюзивного навчання. Також можуть додаватись інші документи, передбаченні Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття загальної повної середньої освіти (наказ МОН від 16 квітня 2018 року №367).
В ІРЦ можуть звернутися батьки або інші законні представники дитини, які відчувають занепокоєння щодо її розвитку, незалежно, чи в неї є певний діагноз і / або інвалідність. Комплексне оцінювання* може проводитися як за ініціативи батьків, так і за рекомендацією педагогів, які працюють у ЗЗСО з такою дитиною, але виключно на підставі заяви батьків. Його не можна проводити примусово.
* У законодавстві використовується слово “оцінка” на позначення проходження тестування в ІРЦ. З погляду правил української мови це неправильно, адже оцінка – це те, що з’являється після оцінювання. Тому цьому тексті ми використовуємо слово “оцінювання”.

Висновок ІРЦ про комплексне оцінювання має рекомендаційний характер. Відповідно до статті 55 закону “Про освіту”, батьки дитини мають право обирати заклад освіти, освітню програму, різновид і форму здобуття дітьми освіти відповідного рівня.
Термін дії висновку ІРЦ не визначений, але повторне комплексне оцінювання може проводитися, коли дитина переходить від закладу дошкільної освіти до закладу загальної середньої освіти. Також, за рекомендацією команди психолого-педагогічного супроводу в разі виникнення індивідуальних освітніх потреб під час навчання або, навпаки, коли в дитини високі успіхи в навчанні й потрібно переглянути індивідуальну програму розвитку.
Якщо дитина вже навчалася в інклюзивному класі, то повторно проходити ІРЦ і писати заяву на відкривання інклюзивного класу перед кожним роком навчання не потрібно.
Якщо фахівці, які працюють із дитиною з ООП в школі, не бачать прогресу або не впевнені, що витяг ІРЦ правильний і, на їхню думку, потрібно проводити інші корекційно-розвиткові заняття або в іншій кількості, то самостійно ці зміни команда психолого-педагогічного супроводу ввести не може. Для цього потрібно спрямувати батьків на повторне комплексне психолого-педагогічне оцінювання розвитку дитини до ІРЦ.
Є лист МОН від 16.06.2020 року №1/9-328 “Щодо методичних рекомендацій з організації психолого-педагогічного консиліуму для проведення повторної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини”. Згідно з ним, щоби підтвердити або змінити висновок про комплексне оцінювання, має збиратися консиліум, до якого рекомендують залучити представника органу управління освітою, методиста обласного РЦПІО, фахівців ІРЦ, практичного психолога, який має міжнародний сертифікат, педпрацівників ЗЗСО, корекційних педагогів спеціальних ЗЗСО (за потреби), фахівців сфери соціального захисту (за потреби), батьків або запропонованих ними фахівців, щоби це оцінювання було комплексним і правильним.

Інклюзивна освіта. /Ресурс ЦПРПП Чернівці

Інклюзивна освіта дозволяє:

 • Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти дитини.
 • Приймати всіх дітей без виключення в заклади освіти.
 • Працювати над досягненням індивідуальної мети, беручи участь в житті громади та колективу.
 • Залучати батьків в процес навчання і життя закладу
 • Розвивати культуру поваги і належності до закладу.
 • Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.
 • Створювати дружні стосунки з іншими дітьми.

Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами:

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.
 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.
 • У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

Переваги інклюзивної освіти для інших дітей:

 • Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.
 • Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.
 • Діти вчаться співробітництву.
 • Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими та співчувати іншим.

Переваги інклюзивної освіти для педагогів та фахівців:

 • Педагоги інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.
 • Педагоги оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвитку дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.
 • Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

Чим можуть допомогти батьки своїй дитині, якщо вона навчається на інклюзії?

Насамперед батькам варто хвалити свою дитину навіть за дрібні досягнення, і в жодному разі не лаяти дитину за неуспішність. Розуміння того, що вашому учневі можуть важко даватися деякі предмети, запобігають розмовам про лінощі або неуважність. Якщо ви бачите, що дитині потрібна допомога, то, можливо, варто позайматися вдома разом з нею – таким чином ви зможете зрозуміти, що саме їй важко зрозуміти чи через що це відбувається. Якщо вам не під силу займатися уроками з дітьми, можна найняти репетитора чи помічника, який, провівши кілька занять зі школярем, зможе зрозуміти суть проблеми навчання.
Якщо ваша дитина, в принципі, все встигає, це не означає, що її не потрібно додатково розвивати та допомагати самореалізуватися. Ви можете разом з ним виконувати спеціальні вправи для вдосконалення знань або подолання мовного бар’єру. Ці вправи можна знайти як в інтернеті, так і спитати фахівців у сфері психосоматичного аналізу чи розвитку мови.
Проводити час із користю ніколи не було порожнім заняттям. З інклюзивною дитиною буде корисно разом малювати, плавати, розглядати птахів та вгадувати мелодії. Як відомо, розвиток дрібної моторики сприятливо впливає на діяльність мозку. Відмінною грою буде робота тільки лівою рукою, якщо ваша дитина правша. Лікарі досліджували взаємозв’язок нестандартних рухів із розвитком лівої півкулі мозку.
Багато говорити з дитиною – обов’язок усіх батьків, але у дитини, яка навчається на інклюзії, інші потреби у спілкуванні. Інклюзивним дітям, залежно від причини їхньої інклюзії, потрібно іноді пояснювати причинно-наслідкові зв’язки. Показувати майстерність спілкування з однолітками, з учителями та сторонніми дорослими людьми. Оскільки спілкування – це головна складова майбутньої інтеграції у доросле життя та самостійне «плавання», то дітям просто необхідно володіти великою кількістю інформації та вмінням контактувати з оточуючими.
Прийняття батьками участі в житті та розвитку дитини дуже важливе як для них самих, так і безпосередньо для учня. Дітям важливо розуміти, що їхні будинки підтримують і бажають знати, чим вони живуть, які у них переживання та тривоги, особливо щодо навчання та спілкування з однокласниками.