Структура та органи управління закладу освіти

Структура та органи управління закладу освіти описані в 6-му розділі статуту.

Витяг зі статуту:

6.1.Управління Ліцеєм здійснюють:

6.1.1. Засновник – Чернівецька міська рада;

6.1.2. Управління освіти Чернівецької міської ради;

6.1.3. Директор Ліцею;

6.1.4. Педагогічна рада;

6.1.5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Ліцею.

 

6.2. Органи громадського самоврядування та піклувальна рада мають право брати участь в управлінні Ліцеєм у порядку та межах, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

(кінець цитати)

Повний текст статуту закладу можна переглянути ЗА ПОКЛИКАННЯМ

Структура управління закладом