Методичні рекомендації шодо організації освітнього процесу у закладах освіти Чернівецької області за дистанційною формою навчання в умовах воєнного стану

Відкрити в окремому вікні (скачати PDF)

Пріоритетом навчання в умовах війни є забезпечення комунікації із здобувачами освіти. Зважаючи на практичний досвід здійснення дистанційного навчання у період карантину, у кожному закладі освіти Чернівецької області визначено способи комунікації з учнями, серед яких: гугл-форми Classroom, Zoom, Google Meet, Skype, Viber тощо. Педагоги області можуть використовувати значний інформаційний ресурс освітніх платформ, сайтів, програм, які сприятимуть забезпеченню інформаційного, технологічного, естетичного, творчого, здоров’язбережувального, діяльнісно-практичного напрямів освітнього процесу. Тому, з огляду на існуючу ситуацію, рекомендуємо продовжити практику здійснення дистанційного навчання з використанням апробованих платформ.

Разом з тим рекомендуємо активно використовувати наявні електронні ресурси, насамперед Всеукраїнський розклад, Всеукраїнську школу онлайн, регіональні платформи, ресурси «Топ школи», «Центру Освіти Оптіма», «На Урок», тощо, про які раніше інформувало Міністерство освіти і науки України. Приміром, ресурси Всеукраїнської школи онлайн – платформи для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів, яка має на меті забезпечити кожному українському учневі та вчителю рівний, вільний і безоплатний доступ до якісного навчального контенту. Платформа містить відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних предметів: українська література, українська мова, біологія, біологія та екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи правознавства, природознавство, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література. Для вчителів розроблені рекомендації для проведення змішаного та дистанційного навчання за допомогою навчальних матеріалів платформи. Із алгоритмом роботи Всеукраїнської школи онлайн можна ознайомитись, перейшовши за покликанням https://lms.e-school.net.ua/

Водночас, ураховуючи умови воєнного часу, не варто розраховувати на 40-45 хвилин уроку, а зменшити його тривалість до 30-35 хвилин. Підготовку можна розпочинати з щоденних консультацій в конкретній годині для тих, кому вона потрібна. Потім підключення решти учнів, які працюють у власному темпі. Звісно, це одна з опцій, як можна організовувати заняття в Zoom і Meet. Для учнів початкової школи, коли вони сидять і нерухомо сприймають відео і текст, освітній процес необхідно чергувати з фізичною активністю.

Пріоритетним завданням учителя під час дистанційного навчання в умовах воєнного стану — це створення атмосфери взаєморозуміння, взаємовиручки, поваги та любові; сприяння самореалізації кожної дитини в умовах обмеженої можливості звертатися до вчителя безпосередньо. Дуже важливо у цей час допомогти батькам організувати найсприятливіші умови для навчання та відпочинку молодших школярів, акцентуючи увагу на збереженні достатньої працездатності, раціональному використанні часу, дотриманні правильного режиму навчальної діяльності.

За зазначених варіантів організації освітнього процесу рекомендується включити учня в електронний/паперовий журнал класу, в якому буде навчатися дитина, для забезпечення обліку успішності, яку по завершенню навчання буде представлено в заклад освіти за постійним місцем проживання.

В умовах сучасного стану оцінювання учнів здійснюється відповідно до наказів МОНУ від 13 липня 2021 року № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти», від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», від 30.08.2011 № 996 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», додатка 2 до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Разом з тим наголошуємо, що рекомендується на даному етапі використовувати спрощену систему оцінювання результатів навчальної роботи учнів, здійснюючи перевірку навчальних досягнень учнів у ході усного опитування (індивідуального, групового, фронтального) або тестового контролю. Рекомендується педагогам зменшити об’єми та кількість домашніх завдань, враховуючи індивідуальні особливості школярів.

Важливим аспектом дистанційного навчання в сучасних умовах воєнного стану є його психологічний супровід. Тому класоводам та класним керівникам, практичним психологам, соціальним педагогам, педагогам  варто щоденно перед початком навчальних занять проводити мотиваційні онлайн-п’ятихвилинні «ранкові зустрічі» для учнів усіх вікових категорій. Адже війна – це криза, коли змінюється все, що ми знали про себе, про світ, про друзів і знайомих, про свій організм та свої можливості. Під час кризи людина почуває себе безпомічною, втрачає контроль над ситуацією, життям. Це шкодить психічному (ментальному) здоров’ю і як наслідок, може призвести до постравматичного стресового розладу (ПТСР), якщо вчасно не отримати психологічну допомогу та підтримку.

Просимо звернути увагу на дітей з особливими освітніми потребами, організація освітнього процесу для яких за дистанційною або змішаною формами навчання у закладі освіти відбувається відповідно до їх освітніх труднощів та рівнів підтримки за раніше визначеним і напрацьованим алгоритмом. Надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами може здійснюватися шляхом використання дистанційних технологій. Під час проведення таких занять слід враховувати індивідуальні потреби та потенційні можливості дитини з особливими освітніми потребами. Проведення таких занять здійснюється за погодженням з одним із батьків згідно з індивідуальною програмою розвитку з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей дитини з особливими освітніми потребами та за наказом керівника закладу. Графік проведення корекційно-розвиткових занять із використанням технологій дистанційного навчання затверджується керівником закладу освіти. Факт надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг шляхом використання дистанційних технологій можуть підтвердити батьки дитини з особливими освітніми потребами.

Освітній процес для учнів з особливими освітніми потребами з числа тимчасово внутрішньо переміщених осіб може бути організовано за заявою одного з батьків за індивідуальною формою: екстернатною, сімейною (домашньою). Також такі учні з ООП можуть тимчасово бути зараховані (за заявою одного з батьків) до закладів загальної середньої освіти відповідно до місця їх тимчасового перебування. З метою забезпечення підтримки дітей з ООП відповідно до їх індивідуальних потреб та можливостей за рішенням закладу освіти може надаватися підтримка першого рівня. У цій ситуації керівник закладу освіти утворює команду психолого-педагогічного супроводу, яка проводить оцінку розвитку учня та визначає потребу у наданні підтримки першого рівня. На підставі рішення команди супроводу складається індивідуальна програма розвитку для учня з ООП. Підтримка в освітньому процесі надається силами та ресурсами закладу освіти. Звертаємо увагу, що основною метою освітнього процесу має бути збереження досягнутих раніше результатів навчання, тому доречно розробити завдання на підтримання, збереження, закріплення набутих умінь, навичок та завдання розвиваючого характеру, а також надати рекомендації батькам, щодо підтримки дитини та надання допомоги у виконанні цих завдань. Також рекомендовано зазначити щодо посиленої уваги до учня з боку психолога закладу освіти. Низку відповідних матеріалів, що постійно поповнюються, розміщено на сайті Міністерства освіти і науки (https://mon.gov.ua/ua/psihologichna-turbota-vid-svitlani-rojz).

Також рекомендуємо використовувати у роботі матеріали із телеграм-каналу «Підтримай дитину» (https://t.me/pidtrumaidutuny), контент якого спрямований на мінімізацію психологічної травми у дітей.

Практичним психологам та соціальним педагогам закладів освіти варто мобілізувати свою роботу в напрямку надання психологічної підтримки і допомоги усім учасникам освітнього процесу (вихованцям, учням, студентам, батьками, педагогам) та організації необхідної їм корекційної, реабілітаційної і соціально-педагогічної допомоги задля подолання пережитого травматичного досвіду воєнних подій. Особливо, переселенцям з областей, де відбуваються бойові дії та російський агресор бомбардує і обстрілює цивільні домівки та сім’ям військовослужбовців і сил територіальної оборони.

Перш за все, потрібно допомогти дорослому чи дитині яка потребує екстреної психологічної допомоги і підтримки в сьогоднішніх умовах – повернути віру в себе, і в те, що можна повернути контроль над ситуацією.

 • Встановіть контакт: будьте поруч із людиною, яка потребує допомоги (проговорюйте: «Я поруч, я з тобою», «Тут безпечно»). Залишаючись поряд, ви можете допомогти відновити почуття впевненості та безпеки.
 • Стимулюйте до активності: «Допоможи мені», «Принеси, порахуй, розріж…».
 • Запитуйте, щоб активувати мислення дорослого чи дитини задля заспокоєння їх емоцій: «Звідки ти приїхав (приїхала)?» «Скільки вас?» «Порахуй, будь ласка, скільки тут стільців» тощо.
 • Об’єктивне відновлення подій (усвідомлення подій) ‒ варто роздиференціювати, що було і що зараз є: «Тут обстрілів немає – це закінчилось, і тобі нічого не загрожує», «Все позаду», «Зараз все погане закінчилось».

Наступним етапом психологічної допомоги є стабілізація (повернення чи прискорення повернення стану рівноваги):

 • Заземлення: потрібно щоб дорослий чи дитина відповіли на прості запитання: Хто я? Де я? Що я? Котра година? Який сьогодні день тижня?
 • Фізіологічні потреби та структурування часу: варто щоб людина пригадала коли останній раз їла, коли спала і скільки часу.
 • Діалог і взаємопідтримка: варто запитувати «Як ти?», «Хто про тебе піклується?», «Про кого ти піклуєшся?».
 • Варто створити матеріальну (документи) і духовну валізу (відповісти на питання: «З ким я?», «Навіщо я це роблю?»,  «Для чого це мені потрібно?», «Яка моя зараз місія?»,  «Який сенс мого життя в цій ситуації?»).
 • Не забороняти собі задоволення і здатність радіти життю: допоможіть дорослому чи дитині пригадати, що в неї викликає хороший настрій, заспокоює (шоколад, малювання, вишивання, класична музика і т.д.) та допоможіть повернути їм ці речі в їх сьогоднішнє життя.
 • Інформаційна психогігієна: порадьте обмежити час читання інформації та новин, осмислювати кожне нове повідомлення та користуватись 1-2 офіційними і достовірними джерелами отримання новин.

В умовах дистанційної освіти у період війни, зокрема, завдяки наявним активним фаховим сторінкам практичних психологів та соціальних педагогів на сторінках сайтів закладів освіти, соціальних мережах чи персональним блогам, можливо:

 • організовувати і проводити онлайн просвітницько-профілактичні заходи з розвитку психологічної стійкості учасників освітнього процесу в умовах війни, групові або індивідуальні консультації для батьків, педагогів (тематичні, або за запитом);
 • проводити онлайн-опитування серед учнів за допомогою створених у Google-формах анкет, проводити профілактичні та корекційно-розвиткові онлайн індивідуальні, або групові заняття (Zoome, DiTeach, Google-meet, Skype та інші);
 • систематично викладати просвітницьку інформацію для батьків, педагогів, учнів на сторінці практичного психолога та соціального педагога на офіційному сайті закладу освіти, із необхідними матеріалами для збереження психічного здоров’я під час війни;
 • здійснювати систематичну комунікацію з батьками, педагогічним колективом, учнями, студентами за допомогою viber/telegram-чатів, на спеціально створених для цього facebook сторінках;
 • рекомендувати доступні для самостійного застосування батьками методики щодо зниження рівня тривожності дітей (релаксаційні, дихальні, малюнкові), вправи з психогімнастики, кінезіології, рухливі, розвивальні ігри, тощо;
 • інформувати про літературу та художні фільми (мультфільми) для спільного перегляду чи прослуховування батьків і підлітків (дітей); онлайн-ресурси і канали з надання безкоштовної психологічної допомоги.

для надання психологічної допомоги усім категоріям населення в умовах війни, де вміщено практичні рекомендації, поради, вправи та методики, онлайн-ресурси, які рекомендовано та необхідно використовувати фахівцям психологічної служби для надання екстреної психологічної допомоги особам, які постраждали від війни https://drive.google.com/drive/folders/1xOgLzL9mI2JSi6FXzXTGau4CfwDlsU6h?usp=sharing.

Окрім того, низку матеріалів, що постійно поповнюється, для організації психологічної підтримки дітей, розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zapuskaye-informacijnukampaniyu-pro-te-yak-zaspokoyiti-ditej-pid-chas-vijni.

В складний для всієї держави час, діти як ніколи потребують підтримки й уваги дорослих. Ідеться не лише про батьків, а й про вчителів, яким вони довіряють і до яких прислухаються.

Перед педагогічним колективом стоїть нелегке завдання  – наповнити дистанційний освітній процес виховним змістом національно-патріотичного спрямування і таким, що дасть дітям відчуття стабільності у теперішній реальності, зможе відволікти їх і розважити, що необхідно для позитивного фізичного і психоемоційного стану дітей.

Рекомендуємо кожного дня для класного колективу організовувати дружні онлайн-зустрічі (близько 10 хв.), на яких діти можуть поспілкуватися, поговорити про те, що хвилює, підтримати одне одного. (Коротка пам’ятка для вчителів, які працюють із дітьми під час війни. 9 правил https://nus.org.ua/articles/korotka-pam-yatka-dlya-vchyteliv-yaki-pratsyuyut-iz-ditmy-pid-chas-vijny-9-pravyl/). Щоденні онлайн-зустрічі можуть бути також пізнавального спрямування (Пізнавальні онлайн-зустрічі для дітей: https://nus.org.ua/)

Приділіть увагу почуттям своїх учнів, вислухайте їхні запитання, виділіть час, щоб уточнити їх і запропонувати підтримку. Запевніть дітей, що школа, вчителі та інші дорослі роблять усе можливе, щоб їх захистити. Діти швидше за все отримують багато інформації    – з розмов батьків, телевізора або в соціальних мережах. Деякі з цих даних можуть бути неточними. Актуальними будуть вправи на розвиток медіаграмотності. (Вправи для формування медіаграмотності учнів https://naurok.com.ua/vpravi-dlya-formuvannya-mediagramotnosti-uchniv-159559.html)

Дуже важливо підтримувати спілкування з батьками або особами, які їх замінюють, по можливості проводити онлайн-зустрічі, ділитися рекомендаціями та практичними порадами (Міністерство освіти і науки у співпраці з дитячим психологом підготувало серію інформаційних матеріалів «Психологічна турбота від Світлани Ройз» https://mon.gov.ua/ua/news/mon-zapuskaye-informacijnu-kampaniyu-pro-te-yak-zaspokoyiti-ditej-pid-chas-vijni).

Виховні онлайн-заходи варто приурочити до відзначення свят, пам’ятних і ювілейних дат (Постанова ВРУ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1982-20#Text) зокрема:

 • Шевченківський тиждень до 208-ої річниці з дня народження Тараса Шевченка;
 • 12 березня – 160 років із дня народження Володимира Вернадського;
 • 14 березня – день Українського добровольця;
 • 20 березня – цей день в історії – Міжнародний день щастя;
 • 21 березня – Міжнародний день лісу;
 • 22 березня – 180 років від дня народження Миколи Лисенка;
 • 27 березня – Міжнародний день театру;
 • 30 березня – 630 років від дня першої писемної згадки про Буковину;
 • 21-25 березня Всесвітній тиждень грошей (заходи, присвячені фінансовій грамотності).

Форма проведення виховних онлайн-заходів може бути різноманітною: тематичні уроки, лекції, вебінари, круглі столи, літературні вечори, флешмоби, челенджі, квести, конкурси малюнків на патріотичну тематику, написання листів-подяк ЗСУ. Так, можна долучитися до Проєкту підтримки дітей України (створення найбільшого і найціннішого у світі маніфест-колажу із дитячих малюнків про війну https://momiseewar.com/?fbclid=IwAR0LsU6NAZn8mie7Buq1dw3id0C5AwesVuDOBBH3tH1golwsEXBGcuzujnA).

Актуальним буде організація віртуальних екскурсій: https://drive.google.com/drive/folders/1FzGOW6LQXeHoivQV1eBO3iGYu5hVP4ab?usp=sharing

Для організації дозвілля дітей рекомендуємо використовувати відеоматеріали закладів позашкільної освіти області:

Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді – навчальні матеріали «Гурток Основи фенології»: https://www.facebook.com/groups/991080091402585.

Чернівецький обласний центр естетичного виховання «Юність Буковини»: https://www.youtube.com/watch?v=WTTvzJoAfAE

https://www.youtube.com/watch?v=vermbrMDGyQ

https://www.youtube.com/watch?v=jbPBa9ESp_4

https://www.youtube.com/watch?v=_3aXQ7Aezd0

Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді http://ocnttum.com/

Чернівецького обласного центру національно-патріотичного виховання, туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді

– спортивного орієнтування – http://traveller.at.ua/index/sportivne_orientuvannja/0-81

– спортивного туризму – http://traveller.at.ua/index/sportivnij_turizm/0-82

– національно-патріотичного виховання – http://traveller.at.ua/index/dzhura/0-83.

Також рекомендуємо долучатися до заходів позашкілля області. До прикладу, до 20 березня 2022 року на базі Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді проводиться обласний Фестиваль-конкурс дитячих засобів масової інформації «Медіа-простір шкільної преси».

Не варто забувати про фізичний розвиток дітей в таких складних умовах. Для цього обов’язково організовувати в онлайн-форматі фізкультхвилинки, продовжувати роботу в напрямку впровадження гри «Сокіл» («Джура») в закладах освіти. Обов’язково переглядати і обговорювати з дітьми відео і телепередачі про здобутки олімпійців України, розмовляти про цінність подвигу героїв, які сьогодні захищають нашу незалежність.

По можливості долучатись до патріотичного батлу (інформація на сайті ІППОЧО: Методична робота. Супровід виховного процесу (http://ippobuk.cv.ua/?page_id=299).

 

Корисні інтернет-ресурси:

 

Український додаток для дітей з іграми та мультфільмами @keiki.team став безкоштовним;

Дитячі аудіоказки, що навчають бути добрими та чесними, можна знайти в @kazkozvuk;

Книжковий ресурс @yakabooua зробив усі аудіо та е-книжки безкоштовними у мобільному додатку (там можна знайти контент для дітей), також безкоштовні дитячі книжки можна знайти в @stary_lev, аудіокнижки доступні в @abuk.ua;

Онлайн-лекції з мистецтва для дітей: @art4kids_kyiv, також прямі ефіри з уроками малювання проводять @illustration.studio.dnepr , а онлайн заняття @abracadabraartlab;

Музичний контент, ігри, літературні читання, казки в @radiokids.online;

Щоденні художньо-театральні zoom-зустрічі для діточок роблять @detibezseti;

Безкоштовні уроки, зустрічі з психологом, арт-терапії: @jamm_school, прямі ефіри для дітей за різними напрямками: @kukushka_project_for_kids.

Видавництво «Ранок» безкоштовно надає дитячі книги в електронному форматі. Перелік доступних книг – за посиланням.

У Telegram-каналі Павлуша і Ява можна завантажити аудіоказки, які також будуть доступні без Інтернету. Завантажити тут.

Ще один Telegram-канал з аудіоказаками українською. Усі аудіоказки можна завантажити і слухати без зв’язку.

Нова Українська Школа організувала серію пізнавальних онлайн-зустрічей із вчителями. Тут є пізнавальні онлайн-зустрічі, вправи для подолання паніки, поради психологів, ігри та подкасти. Посилання на онлайн-уроки.

Медіасервіс Megogo відкрив безкоштовний доступ до мультиків, фільмів та аудіоказок.

365 казок на ніч – сучасні аудіоказки для дітей. Казки доступні за посиланням на YouTube.

Казочки та цікаві історії для дітей – класичні та сучасні казки, начитка. Канал на YouTube.

Українські народні та авторські казки – тексти. Доступні за посиланням.

Оповідання для 9+ «Окуляри і кролик-гном» – електронна книжка.

Радіовистави за творами шкільної програми. Посилання тут.

7 радіовистав за творами шкільної програми з зарубіжної літератури.

Казки для дошкільнят та молодшого шкільного віку. Начитка каналу «Тося читає». Канал на YouTube.

Уроки Академії А+ https://t.me/onlineschoolaplus?fbclid=IwAR2VOWTQh-KflkYv6iG2xltvYbW0DNP–F_TXv2l0zZGoDslkr6vNhc-djA

Академія цікавих наук FIZO. Дитячі програми https://t.me/fizokids?fbclid=IwAR1G52TEaey0JZyvon0yZeMKq6SywRtOsYGCmJE2PhXZPRm5r0DWhtmtD9Y

Читацький клуб “Бук Лідер”Мета нашого клубу: популяризація української мови серед школярів та заохочення до читання https://www.facebook.com/bookleaderua/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *